Hemmerik WOZ Service      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Over ons  AV  Colofon

 


Aanvragen oude WOZ-examens

Met ingang van het examen van 2007 worden WOZ-examens niet meer integraal door SVMnivo gepubliceerd. Reden hiervoor is dat het instituut een database met vragen wil opbouwen die in toekomstige examens kunnen worden gebruikt. Op de site van SVMnivo (kijk links onder kopje 'te bestellen) kunt u een exemplaar aanvragen van het de open vragen van de WOZ-examens vanaf 2007. Oudere exemplaren worden door de SVMnivo niet meer verstrekt. De reden hiervan is dat de Examencommissie vindt dat u door te oefenen met oude examens op het verkeerde been kan worden gezet, omdat nu op sommige vragen een ander antwoord moet worden gegeven dan indertijd, op basis van de toen geldende wetgeving, juist was. De opgetreden wijzigingen betreffen echter natuurlijk slechts een deel van de leerstof. Bovendien zal een goede opleider u attenderen op de gewijzigde antwoorden. Daarnaast kan voor een beeld van de vraagstelling het oefenen van een examen natuurlijk nog steeds heel nuttig zijn. Hemmerik WOZ Service biedt u daarom de mogelijkheid alsnog een exemplaar van deze examens in te zien.

Geef hieronder aan voor welke examens (vragen en/of antwoorden) u
belangstelling hebt:
 
opgaven antwoorden examen   opgaven antwoorden examen
2006 (alleen open vragen)        
2005        
2004   1999-II   
2003-II   1999-I
2003-I   1998-II
2002-II   1998-I
2002-I   nb nb 1997-II
2001-II   1997-I
2001-I   1996-II
2000-II   1996-I
2000-I   1995-II
             

Wij kunnen u de examens helaas niet on line beschikbaar stellen. Indien u hieronder uw gegevens invult, ontvangt u van ons per email binnen enkele werkdagen een factuur a 10,00 euro per examen (excl. btw) als bijdrage in de porto en handelingskosten. Na ontvangst van uw betaling wordt het bestelde u per omgaande per reguliere post toegezonden.

uw gegevens

eventuele toelichting
Naam
Organisatie
adres
pc / woonplaats
Telefoon
E-mail
Wilt u mij op de hoogte houden van nieuwe services die Hemmerik WOZ Service ontwikkelt.